میز برای خدمت بیشتر یا میز برای دریافت بیشتر؟

اکثر مدیران و مسوولان محترم ، هدف والای خود را خدمت به مردم شریف عنوان میکنند.خوب است تا نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کنند که اختلاف حقوق دریافتی مدیران ، مسوولان و نمایندگان مجلس با دیگر شاغلین را به حداقل ممکن کاهش دهد.

در اینصورت است که شور و شوق خدمت نمود بیشتری پیدا میکند و رقابت ناسالم برای تصاحب میز پست و مقام( شکستن دست و پا برای برای سر سپردن به خدمت!)کنار زده می شود.

منبع : توسعه تاکستانمیز برای خدمت بیشتر یا میز برای دریافت بیشتر؟
برچسب ها : خدمت ,نمایندگان مجلس ,برای دریافت ,خدمت بیشتر ,برای خدمت